Jedną z naszych aktywności jest wzajemna motywacja i doskonalenie się członków, poprzez program „Temat miesiąca”.

Cały miesiąc tworzymy fotografie na zadany temat, by wspólnie przejrzeć je i omówić, w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zdjęciami.